شرکت تولیدی نوید نیرو نقش جهان
نوآوری و تعهد به کیفیت

ساعت نجومی ماهواره ای ATS101DO

ساعت نجومی ماهواره ای ATS101DO

ویژگی

  • عدم نیاز به آنتن خارجی
  • عدم تأثیر گذاری هر گونه نور محیطی بر عملکرد دستگاه
  • عدم نیاز به باتری داخلی  برای حفاظت اطلاعات ذخیره شده
  • قابلیت نصب در تابلوهای غیر فلزی جهت حفاظت از دسترس عموم
  • دارای نمایشگر LED سه حالته برای نمایش وضعیت عملکرد دستگاه در حالتهای مختلف
  • حفاظت خروجی در برابر اضافه یا کاهش ولتاژ برق ورودی و یا قطع شدن ارتباط باGPS
  • مجهز به پردازنده الکترونیکی برای انجام محسابات نجومی، ارتباط با GPS و کنترل رله خروجی

 

 

مشخصات فنی Technical Specifications

 

کد محصول ATS101DO
ولتاژ تغذیه ورودی (محدوده مجاز) (VAC/Hz) 175-250/50-60
رله خروجی (A) 10
حفاظت (قطع خروجی) افزایش یا کاهش ولتاژ ورودی از محدوده مجاز
آفست ±120دقیقه نسبت به زمان طلوع و غروب خورشید
محدوده دمای کاری (°C) 65+˜20-
قابلیت انتخاب دستی / اتوماتیک

دسته بندی : ,

توضیحات

سـاعت نجـومی ماهـواره ای نویـد اولین نوع از کنترل کننـده هـای سیسـتمهای روشـنایی ایـران بـوده کـه بـا اسـتفاده ازسـیگنالهای ماهـواره ای، زمـان طلـوع وغـروب خورشـید را تشـخیص میدهـد. ایـن دسـتگاه فاقـد هـر گونـه سنسـور نـوری بـوده و بنابرایـن در روزهـای ابـری ویـا حضـور نورهـای محیـی هیـچ گونـه اختـایل در عملکـرد ان بوجـود نمی­آید.

سـاعت ماهـواره ای نویـد بـا دریافـت اطلاعات دقیق پیرامون ساعت، تاریـــخ و موقعیـت جغرافیـایی از ماهـواره ، نیـاز بـه هـر نـوع تنظیمـات اولیـه را از سـوی کاربـر بـر طـرف نمـوده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتمر بـا ماهـواره وعـدم نیـاز بـه باتـری، احتمـال بـروز خطـا در دسـتگاه بـه صفـر رسـیده اسـت .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساعت نجومی ماهواره ای ATS101DO”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.